Kalwaria Zebrzydowska to miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, na terenie powiatu wadowickiego. Miasto stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej. Jest częścią aglomeracji krakowskiej. Miasto zostało założone w początkach siedemnastego wieku przez ówczesnego wojewodę krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego. Aktualnie, Kalwaria Zebrzydowska jest zamieszkiwana przez 4600 osób(dane z roku 2015). Miasto stanowi ważny ośrodek ruchu pielgrzymkowego na trasie do sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. bernardynów, która stanowi jedyną kalwarię w skali całego świata, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto jest położone pomiędzy dwoma masywami górskimi: Pogórzem Wielickim oraz Beskidem Makowskim, w kotlinie rzeki Skawinki, u podnóża Lanckorońskiej Góry oraz góry Żar. Kalwaria Zebrzydowska jest położona na wysokości 335-400 metrów nad poziomem morza. Powierzchnia miasta wynosi 5,5 kilometrów kwadratowych(dane z roku 2011). Gęstość zaludnienia wynosi 780 na kilometr kwadrawy. Zabytki Kalwaria Zebrzydowska posiada zbiór niezwykle interesujących monumentów architektonicznych o charakterze sakralnycm. Najważniejszy z nich Sanktuarium Maryjno Pasyjne, w skład którego wchodzą między innnymi Klasztor i Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Klasztor i Bazylika Matki Boskiej Anielskiej to budynki w niezwykły sposób łączące w sobie odmienne style architektoczniczne. Zostały zaprojektowane według stylu manieryzmu niderlandzkiego(dekoracyjny charakter, duża ilość zdobnictwa). Następnie były rozbudowywane w stylu barokowym, który miejscami przechodzi w styl rokoko. W jednej z kaplic znajduje się piękny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na zespoł klasztorny składają się czterdzieści dwie kaplice oraz kościoły- 28 stacji to dróżki Pana Jezusa, natomiast pozostałe 24 stacje to dróżki Matki Boskiej. Samo Sanktuarium Maryjno-Pasyjne oo. bernardynów stanowi jeden z najważniejszych i najpiekniejszych obiektów kultu religijnego w Polsce. Budynek w 1990 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, natomiast w roku 2000 Sanktuarium zostało uznane za Pomnik historii Polski. Elementem charakterystycznym dla Kalwarii są misteria pasyjne, odprawiane podczas Wielkiego Tygodnia, a także w trakcie letniego odpustu Zaśnięcia i Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Pod wzgledem charakterystyki sakralnej, Sanktuarium w Kalwarii stanowi jeden z najważniejszych ośrodków w skali całej Polski. Wierni mogą tutaj znaleźć zarówno kult Chrystusa cierpiącego, jak i Matki Bożej. Oprócz cennych zabytków związanych z kulterm religijnym, na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej działają również liczne organizacje, mające za cel popularyzację i rozpowszechnianie lokalnego folklor w tym przede wszystkim Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Na terenie miasta znajuje się również Centrum Kultury i Sportu. Co roku organizowane są Dni Kalwarii, podczas których mają miejsce liczne imprezy sportowe, rekreacyjne, przedstawienia artystyczne a także występy znanych wokalistów i zespołów muzycznych.

Pokazuje 3 z 3 firm

Wyświetl:
Sortuj:
Kolejność: