Brzeźnica - wieś i jednocześnie gmina wiejska mieszcząca się w powiecie wadowickim i dalej w województwie małopolskim. W obowiązującym podziale administracyjnym w latach 1975 - 1998, gmina włączona została do powiatu bielskiego. Centrum wsi ma charakter niewielkiego miasteczka z dwupiętrowym budynkiem Urzędu Gminy, domem towarowym i remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Brzeźnica w liczbach Wieś liczy blisko 1300 mieszkańców, natomiast w całej gminie jest ich 9873 (dane z roku 2001). Brzeźnica położona jest na wysokości 230 metrów nad poziomem morza przy drodze krajowej nr 44, w odległości 35 km od Oświęcimia, 28 km od stolicy województwa - Krakowa i 25 km od miasta powiatowego - Wadowic. Gmina Brzeźnica rozciągnięta jest na obszarze ponad 66 kilometrów kwadratowych. Na terenie gminy znajduje się 14 sołectw: Bachorowice (sołectwo stanowiące część wsi Marcyporęba), Brzeźnica, Bęczyn, Brzezinka, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań iWyźrał. Położenie i historia Wieś Brzezinka została założona w XIII w. przez Radwanitów, którzy od księcia Bolesława Wstydliwego otrzymali liczne przywileje, m.in. pozwalające zakładać dalsze wsie na prawie polskim lub magdeburskim oraz polować na zwierzynę w pobliskich lasach. Radwanici stworzyli tzw. korytarz radwanicki (będącym krainą historyczną na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego), na który składały się: Bęczyn, Bieńkowice, Brzezinka, Brzeźnica, Jaśkowice, Kopytówka, Marcyporęba, Ochodza, Paszkówka, Pobiedr, Przytkowice, Radocza, Roków, Sosnowice, Stanisław Górny, Trzebol, Wioska, Wysoka i Zebrzydowice. Ponadto założyli: Dąbrówkę, Gorzeń, Jaszczurową, Ostałówkę, Kozią Porębę, Świnną Porębę, Skawce i Zawadkę. Pierwsze wzmianki o wsi Brzeźnica datowane są na rok 1389. W XIV wieku istniała już w Brzeźnicy komora celna książąt oświęcimskich, a sama wieś została podzielona na dwie części: Brzeźnicę Malowaną i Brzeźnicę Radwańską. Do końca XV wieku dziedzicami obu części byli Radwanici. Przez kolejne wieki wieś przechodziła z rąk do rąk i tak jej właścicielami byli kolejno: Pakosz h.Radwan, Michał Palczowski h.Szaszor, Jakub Palczowski, Mikołaj Radecki (XVIII w.) i rodzina Czartoryskich, a w XIX w. do Brandysi i Gorczyńscy (po zakończeniu II wojny światowej majątek rodzinny został upaństwowiony). Jedynym w gminie zabytkiem historycznym jest dwór w Brzeźnicy wybudowany w XVIII wieku przez Czartoryskich. Od 1830 dwór należał do rodziny Gorczyńskich (w XIX wieku mieszkał w nim znany ówczesny malarz i literat - Adam Gorczyński). W czasie II wojny światowej, całym majątkiem rodziny zarządzali mianowani przez Niemców rządcy. Po wojnie budynki przejęła w użytkowanie Szkoła Rolicza, a następnie Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej. Do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, we dworze mieścił się sklep oraz magazyn. Niestety nadgryziony przez ząb czasów, nieremontowany i zaniedbany, popadł w ruinę. Od kilku lat nowy właściciel kompleksu dworskiego przywraca go do dawnej świetności.

Nothing Found

Apologies, but no results were found. Perhaps searching will help find a related post.