Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach mieszczący szkołę podstawową im. Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej wspiera rozwój zainteresowań swoich uczniów przez realizowanie bogatego programu edukacyjnego. W szkole podstawowej wyposażonej m.in. w bibliotekę, oddział zerowy i służącej pomocą psychologa dzieci mogą uczyć się samodzielności od najmłodszych lat, m.in. poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym podejmującym ważne dla życia szkoły decyzje. W gimnazjum znajdziemy dużą salę gimnastyczną, dwie pracownie informatyczne oraz gabinet lekarski, co pozwala na nowoczesne i bezpieczne kształcenie. Prężnie działa tutaj także redakcja gazetki szkolnej opisującej aktualności i wydarzenia w życiu szkoły.

Atutem placówki jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska oferująca uczniom szereg zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania nie tylko w podstawowym programie nauczania, ale także licznych zajęciach dodatkowych, kołkach zainteresowań oraz w trakcie wyjazdów integracyjnych, rajdów, biwaków i obozów sportowych. Wysoki poziom kształcenia owocuje nagrodami dla uczniów w konkursach pozaszkolnych oraz przygotowaniem do życia we współczesnym, ekologicznym i kulturalnym środowisku.

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields