Zespół Szkół Zawodowych im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej to jedna ze starszych szkół zawodowych w całej Małopolsce. Kształci młodych ludzi od ponad 118 lat. Szkła kształci w technikum w zawodzie technika technologii drewna, technika obuwnika, technika handlowca, technika ekonomisty,technika obsługi turystycznej oraz technika organizacji reklamy. W skład Zespołu Szkół wchodzi również Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie tapicera, stolarza, fryzjera, obuwnika oraz sprzedawcy. Szkoła notuje bardzo wysoki odsetek zdawalności egzaminu zawodowego, na poziomie 85-100%.

Zespół Szkół Zawodowych w Kalwarii Zebrzydowskiej dysponuje m.im. internatem, wyposażonymi warsztatami szkolnymi, stołówką, przestronną salą rekreacyjno-sportową, pracowniami przedmiotowymi i komputerowymi, salami multimedialnymi, biblioteką połączoną z czytelnią multimedialną z dostępem do Internetu, multimedialną pracownią językową ze specjalnym oprogramowaniem, radiowęzłem, salą gimnastyczną i nie tylko.

Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie Zespołu Szkół mogą korzystać z licznych zajęć pozalekcyjnych. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są bowiem koła zainteresowań. Szczególnie prężnie działa koło teatralne oraz koło technologii odzieży.

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Your Rating

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
admin 13 lipca 2017 22:02
Price
Location
Staff
Services
Food

Polecam, moja szkoła 🙂