Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. jest firmą z pewnymi tradycjami. Wprawdzie formalnie została ona założona w 1976 roku jako filia większego zakładu w Bielsku Białej, ale same wodociągi na terenie miasta Wadowice funkcjonują już od ostatnich lat dziewiętnastego wieku. W obecnej postaci WPWiK działa od roku 1999.

W tym momencie jest ona głównym dostawcą wody nie tylko w mieście, ale też całej gminie Wadowice, mieście i gminie Kalwaria Zebrzydowska, a także gminach Tomice oraz Lanckorona. Woda pozyskiwana jest dzięki sporym ujęciu brzegowym z rzeki Skawy jak również zakładu uzdatniania wody.

W okresie od 2004 do 2010 roku dzięki wsparciu Funduszu Spójności Unii Europejskiej udało się zrealizować projekt o nazwie „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej”, w ramach którego wykonano liczne prace o łącznej wartości 17 609 737 Euro, z czego wkład Unii to niecałe 15 milionów Euro.

Inwestycja składała się z czterech części:

– modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach

– budowy zupełnie nowej sieci wodociągów i czterech stacji hydroforowych zlokalizowanych w wiosce Ponikiew

– budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej

– modernizacji i powiększeniu już istniejącej oczyszczalni ścieków w Wadowicach

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields