Wadowickie Centrum Kultury jest miejscem gdzie dzieci, młodzież i dorośli znajda miejsce do realizacji swoich pasji życiowych, podsycanych przez grono opiekunów pasjonatów.

Dom Kultury prowadzi wiele pracowni dla dzieci. Na zajęciach z architektury, plastycznych i fotograficznych, uwrażliwia się dzieci od przedszkolaka po licealistów, wprowadzając je w arkana sztuk plastycznych. Kształtując ich świadomość estety i wydobywając talenty na światło dzienne. Zajęcia wokalne, teatralne i taneczne pozwalają pracować nad świadomymi przejawami ekspresji. Zachęca się dzieci do rozwijania zdolności manualnych i kultywacji rzemieślniczych tradycji na kółkach tkackich, garncarskich i modelarskich. A Gildia Fantastów pozwala młodym ludziom popuścić wodze fantazji.

Muzeum wadowickie w ofercie posiada wystawy stałe i czasowe. Ciekawostką jest realizowana z powodzeniem wystawa objazdowa. Tak zwana wystawa do wypożyczenia. Na dwudziestu ośmiu planszach przedstawione jest życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Muzeum aktywnie włącza się w nurt edukacji młodego pokolenia, organizując warsztaty i spotkania z historią dla młodzieży szkolnej.

W gestii WCK znajduje się także kino. Kino w ofercie ma programy dla dzieci i młodzieży. Nie zapomina także o seniorach. I osobach niepełnosprawnych, na których przyjęcie jest przygotowane.

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields