Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego znajduje się Babicy pod adresem:Babica 82a, 34-103 Witanowice.

Numer telefonu do placówki to: 033-873 73 24

A adres e-mail to: spbabica@wadowice.pl

Szkoła bierze udział w programach „Mleko z klasą” oraz „Owoce w szkole”.

Szkoła powstała w roku 1900 z inicjatywy Władysława Pietrzyckiego, c.k. inspektora szkół ludowych w budynku zakupionym przez gminę od Pani Teresy Niciejowej. Poświęcenia szkoły we wrześniu 1900 roku dokonał ksiądz Wojciech Fiołek – proboszcz parafii w Wilanowicach. Pierwszą nauczycielką szkoły była Pani Zofia Przygrodzka.

W 1908 roku powstała druga klasa, co stanowiło powód do rozbudowania szkoły. Rozpoczęła tu też pracę druga nauczycielka. W roku 1913 Kierownikiem szkoły został Jan Starzyk ,który został powołany do wojska austriackiego po wybuchu I wojny światowej. wtedy to, uczniowie szkoły zajmowali się głównie szyciem ubrań dla wojska, przez krótki czas w szkole działał szpital choleryczny.

W 1921 roku szkoła w Babicy otrzymała nazwę: Szkoła Powszechna. Obowiązywał siedmioletni plan nauki, kształcono wówczas 3 klasy. Kierownikiem, aż do 1934 roku był Jan Starzyk. Dzięki jego staraniom znów pracę podjęła biblioteka, w sąsiedztwie szkoły urządzono boiska, dokonano odwodnienia terenu szkoły i stworzono pokazowe gospodarstwo rolne.

W latach 2013-2015 uczniowie szkoły osiągali sukcesy w konkursach językowych, literackich i plastycznych, a także sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym wojewódzkim, a nawet krajowym.

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields