Straż Miejska w Wadowicach zajmuje się ochroną spokoju i porządku publicznego. Do najważniejszych zadań Straży należą między innymi: kontrola ruchu drogowego, ochrona obiektów, konwojowanie, pilnowanie porządku. Straż Miejska współdziała z innymi organami w ramach ochrony oraz ratowania życia i zdrowia obywateli. W przypadku zagrożeń i klęsk żywiołowych, Straż Miejska pomaga przy usuwaniu awarii technicznych i skutków minionych wydarzeń.

Dzięki Straży Miejskiej mieszkańcy Wadowic mogą załatwić sprawy dotyczące Bezpieczeństwa i w tym zakresie Straż Miejska zobowiązana jest udzielić obywatelom pomocy. Wadowicka Straż współpracuje z Policją i uczestniczy w działaniach mających przeciwdziałać popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Komendant Straży Miejskiej miasta Wadowice jest Bogusław Brańka. Strażnicy miejscy są uprawnieni do udzielania pouczeń, legitymowania w uzasadnionych przypadkach, dokonywania kontroli osobistej, nakładania grzywien, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, wydawania poleceń, usuwania i unieruchamiania pojazdów w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Straż Miejska kontroluje także, czy przestrzegane są zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields