Starostwo Powiatowe w Wadowicach jest jednostką administracji publicznej, do której obowiązków należą zadania przypisane ustawowo powiatowej administracji samorządowej.

Do najważniejszych spraw, które można załatwić w tym Urzędzie zaliczamy między innymi te związane z wyrabianiem dowodów rejestracyjnych, paszportów lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W zakresie obowiązków Starostwa znajduje się sprawowanie pieczy nad funkcjonowaniem wadowickiego szpitala oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Szczególnie ważną rolę odgrywa również obowiązek zapewnienia dobrego stanu dróg powiatowych.

Starostwo jest odpowiedzialne za poprawne funkcjonowanie domów pomocy społecznej, powiatowych instytucji kulturalnych oraz sportowych. Pod pieczą tego Urzędu działają instytucje wspierania rodziny i osób niepełnosprawnych. Starostwo zajmuje się także kwestiami geodezyjnymi i geologicznymi. Pełni ważną rolę w strukturze systemu gwarantującego zapewnienie bezpieczeństwa podczas klęsk żywiołowych. Także powiatowe służby zatrudnienia są bezpośrednio podległe Staroście.

Powiat wadowicki obejmuje swoim zasięgiem gminy Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice i Wieprz.

 

 

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields