Sąd Rejonowy w Wadowicach obejmuje swą właściwością gminy Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice oraz Wieprz. Rozpoznaje sprawy w I instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego i wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego oraz wieczystoksięgowego.

Wszelkich informacji interesantom udziela Punkt Obsługi Interesanta. Dostępna jest również Czytelnia Akt, która udostępnia do wglądu akta po uprzednim ich zamówieniu. Na stronie internetowej Sądu dostępny jest formularz kontaktowy, z którego należy skorzystać w celu uzyskania informacji bądź wglądu do akt. Formularz ten dostępny jest także na terenie jednostki.

Wydziały Sądu to I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Na terenie jednostki działają również zespoły kuratorskie, które tworzą I zespół ds. rodzinnych i nieletnich oraz II zespół ds. karnych.

Wszelkie dokumenty kierowane do Sądu należy składać na Dziennik Podawczy. Interesantów Sądu, którzy chcą złożyć skargę lub wniosek dotyczący pracy jednostki przyjmuje Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Sąd Rejonowy w Wadowicach jest jednostką podległą Sądowi Okręgowemu w Krakowie oraz Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie. Na terenie Sądu istnieje archiwum zakładowe, które przyjmuje i przechowuje dokumentację z poszczególnych komórek organizacyjnych.

Kontakt

Adres:

Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields