Nowoczesne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o.o. umożliwia Wadowicom zrównoważony odbiór odpadów i ich segregację w uruchomionej w 2014 roku Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Spełniająca europejskie standardy linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów to odpowiedź powiatu wadowickiego na współczesne, wysokie normy dbałości o środowisko naturalne.

Działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO” Sp. z o.o. skupia się przede wszystkim na odpowiednim segregowaniu odpadów w gospodarstwach domowych. Dzieląc je na odpadki naturalne, makulaturę, szkło i plastik, Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o.o.wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów, oferując także odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektronicznych i elektrycznych. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, dzięki czemu jakość usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o.o. podwyższana jest z każdym rokiem, pozwalając na utrzymanie w powiecie wadowickim zrównoważonej gospodarki odpadami. Poprzez swoją działalność zachęca także lokalną społeczność do zwracania większej uwagi na segregację śmieci i zachowanie czystego, zdrowego środowiska we współczesnym świecie.

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields