Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach formalnie podlega Powiatowi Wadowickiemu i jest częścią powiatowej administracji zespolonej, która zajmuje się kwestiami dotyczącymi zatrudnienia w zakresie publicznej służby zatrudnienia. To miejsce nieodzowne nie tylko dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ale także pracodawców i przedsiębiorców.

Instytucja ta ma na celu przede wszystkim pomaganie petentom. Udziela więc wszystkich potrzebnych informacji z uwzględnieniem wiedzy na temat przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, wymogów formalnych, praw i obowiązków bezrobotnego, szczegółowych danych na temat specyfiki pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, możliwości podjęcia różnych kursów i szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji, świadczeń pieniężnych, pracy poza Polską, pracy dla niepełnosprawnych, pracy dla cudzoziemców i pracy poza regionem powiatu. Te same wiadomości mogą uzyskać także pracodawcy. Łatwe staje się też, zarówno dzięki stronie internetowej, jak i placówce fizycznej, zarejestrowanie jako bezrobotny. Na witrynie i w budynku urzędu dostępne są liczne oferty do przeglądnięcia i rozważenia. Wszystkie potrzebne dokumenty do pobrania i wydrukowania są osiągalne za pomocą strony internetowej, która powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields