Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach jest placówką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie, a także samodzielnie przygotowywane przez ośrodek. O pomoc w Ośrodku mogą starać się osoby o szczególnie niskim dochodzie, którym przyznawane są zasiłki pieniężne. Pomoc dla nich może być realizowana także w zakresie usług oraz produktów naturalnych. MOPS w Wadowicach zajmuje się także kwestią dożywiania dzieci ze szczególnie ubogich rodzin, udziela schronienia oraz wsparcia żywieniowego i odzieżowego osobom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Współdziałając z innymi ośrodkami i organizacjami pomocy społecznej MOPS w Wadowicach wspiera też finansowo w zakresie ubezpieczeń osoby zmuszone do rezygnacji ze stałego zatrudnienia ze względu na opiekę nad ciężko chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny, kieruje do innych domów pomocy społecznej pokrywając część kosztów związanych z pobytem w tych placówkach oraz świadczy usługi w tych domach. W zakresie wsparcia dla osób o szczególnie niskim statusie finansowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach służy także pomocą przy organizacji pogrzebów oraz pracy społecznej dla osób wykluczonych.

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields