Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach działa od 1960 roku, kiedy został oddany do użytku budynek, w którym do dzisiejszego dnia mieści się instytucja. Wtedy funkcjonował on jako Dom Rencistów. Został on przekształcony do obecnej postaci i nazwy w listopadzie 1991 roku. Wprawdzie sama nazwa uległa zmianie, ale odpłatną opiekę w kwocie ustalanej przez odpowiedni urząd, który ogłasza ją zawsze do 31 marca w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego mogą tutaj znaleźć w dalszym ciągu wyłącznie osoby starsze, które wymagają kompleksowej opieki psychiatrycznej, bytowej, lekarskiej i kapłańskiej (konieczne są częste wizyty duszpasterzy). Obecna cena miesięcznego pobytu wynosi dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych, co daje w skali roku ponad trzydzieści pięć tysięcy złotych.

W każdym momencie dnia i nocy Dom jest otwarty, a jego mieszkańcy mogą opuszczać budynek kiedy mają na to ochotę pod warunkiem powiadomienia o fakcie opuszczenia domu na czas powyżej jednego dnia personelu. Mieszkańcy to zarówno kobiety, jak i mężczyźni o średniej wieku powyżej 78 lat.  

Od 2005 roku w ramach Domu funkcjonuje Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych „Przystań na Parkowej”, które zbiera środki na rehabilitację chorych i  specjalistyczny sprzęt medyczny. 

Kontakt

Adres:

-

Telefon:

-

E-mail:

-

Strona www:

-

Leave a Review

Price
Location
Staff
Services
Food
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields