Szpital imienia Jana Pawła II w Wadowicach jest obecnie częścią większej placówki – Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, czyli powiatowej placówki zdrowotnej, która posiada status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Historia wadowickiego szpitala sięga już siedemnastego wieku, kiedy to działał przybytek – fundacja imienia księdza Marcina Wadowity, przeznaczony przede wszystkim dla najuboższych, ale też dotkniętych kalectwem, słabych i chorych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W tamtym czasie w jego obrębie pozostawały także cztery zarybione stawy i mały ogród. Obecna postać szpitala, jako części wadowickiego ZZOZu funkcjonuje w takiej postaci od początku 1973 roku. Szpital to kilka oddziałów, w tym:
– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Oddział Chirurgii Ogólnej
– Oddział Chirurgii Urazowej
– Oddział Dziecięcy
– Oddział Geriatryczny
– Oddział Ginekologiczno-Położniczy
– Oddział Noworodków i Wcześniaków
– Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
– Oddziały Wewnętrzne I i II

A także Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć oraz dwie osobne izby – Izba Przyjęć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

Kontakt

Adres firmy:

Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

Telefon:

Opinie, oceny i komentarze

Poziom obsługi klienta
Jakość usługi / produktu
Cena usługi / produktu
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields