Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach mieszczący szkołę podstawową im. Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej wspiera rozwój zainteresowań swoich uczniów przez realizowanie bogatego programu edukacyjnego. W szkole podstawowej wyposażonej m.in. w bibliotekę, oddział zerowy i służącej pomocą psychologa dzieci mogą uczyć się samodzielności od najmłodszych lat, m.in. poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym podejmującym ważne dla życia szkoły decyzje. W gimnazjum znajdziemy dużą salę gimnastyczną, dwie pracownie informatyczne oraz gabinet lekarski, co pozwala na nowoczesne i bezpieczne kształcenie. Prężnie działa tutaj także redakcja gazetki szkolnej opisującej aktualności i wydarzenia w życiu szkoły.

Atutem placówki jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska oferująca uczniom szereg zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania nie tylko w podstawowym programie nauczania, ale także licznych zajęciach dodatkowych, kołkach zainteresowań oraz w trakcie wyjazdów integracyjnych, rajdów, biwaków i obozów sportowych. Wysoki poziom kształcenia owocuje nagrodami dla uczniów w konkursach pozaszkolnych oraz przygotowaniem do życia we współczesnym, ekologicznym i kulturalnym środowisku.

Kontakt

Adres firmy:

Henryka Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice

Telefon:
Email:

-

Strona www:

-

Opinie, oceny i komentarze

Poziom obsługi klienta
Jakość usługi / produktu
Cena usługi / produktu
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields