Zespół Obsługi Placówek Oświatowych to organizacja, która zajmuje się obsługą szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych pod względem finansowym. Prezentowana organizacja jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową placówek. Ma ona prawo sprawdzić, jak dana szkoła czy przedszkole gospodarują majątkiem. Kierownikiem wadowickiego Zespołu jest Pani Halina Stuglik. ZOPO działa na obszarze gminy Wadowice. Do szczegółowych zadań Zespołu należą: kontrola BHP pracowników oraz uczniów kształcących się w placówkach oraz przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie oświaty.

Poza tym Zespół odpowiedzialny jest za tworzenie projektów aktów prawnych, które regulować będą wykonanie zadań przez odpowiedni organ przy wykorzystaniu budżetu oświatowego, stworzenie projektu budżetowego Gminy, mającego na celu uwzględnienie działalności oświatowej na terenie gminy. Dodatkowo ZOPO zajmuje się pomocą materialną dla uczniów, jak również sprawdzaniem, jak placówki oświatowe wywiązują się z wykonywania programów, które sfinansowane zostały z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł nie pochodzących z budżetu gminy. ZOPO ma również prawo do sprawdzenia, jak wykonywany jest przez uczniów obowiązek nauki.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

7:00 - 15.30

Wtorek

7:00 - 15.30

Środa

7:00 - 15.30

Czwartek

7:00 - 15.30

Piątek

7:00 - 15.30

Sobota

-

Niedziela

-

Kontakt

Adres firmy:

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

Telefon:
Strona www:

-

Opinie, oceny i komentarze

Poziom obsługi klienta
Jakość usługi / produktu
Cena usługi / produktu
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields