Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach to jednostka podlegająca gminie Wadowice, której celem są różnego rodzaju działania wyszczególnione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 – z późn.zm.). W tym:
– dysponowanie zasiłkami pieniężnymi (zarówno stałymi, jak i okresowymi i celowymi, w tym 500 plus)
– dysponowanie pomocą w naturze i usługach
– akcje mające na celu dożywianie najmłodszych
– udzielanie noclegu i posiłków osobom potrzebującym
– decydowanie o przydziale do domów pomocy społecznej i ponoszenie niektórych opłat związanych z pobytem
– pomoc chorym i potrzebującym w ich domach
– kooperacja z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działalności
– ponoszenie kosztów składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zamiast osoby, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
– praca socjalna
– organizowanie i wykonywanie pogrzebów najbiedniejszych
– realizacja pozostałych zadań, które objęte są w programach pomocy społecznej, które mają na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych

Od większości decyzji materialnych można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które ma swoją siedzibę w Krakowie.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

7.00 - 15.00

Wtorek

7.00 - 16.00

Środa

7.00 - 15.00

Czwartek

7.00 - 15.00

Piątek

7.00 - 15.00

Sobota

-

Niedziela

-

Kontakt

Adres firmy:

Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

Telefon:

-

Opinie, oceny i komentarze

Poziom obsługi klienta
Jakość usługi / produktu
Cena usługi / produktu
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields