Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach działa od 1960 roku, kiedy został oddany do użytku budynek, w którym do dzisiejszego dnia mieści się instytucja. Wtedy funkcjonował on jako Dom Rencistów. Został on przekształcony do obecnej postaci i nazwy w listopadzie 1991 roku. Wprawdzie sama nazwa uległa zmianie, ale odpłatną opiekę w kwocie ustalanej przez odpowiedni urząd, który ogłasza ją zawsze do 31 marca w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego mogą tutaj znaleźć w dalszym ciągu wyłącznie osoby starsze, które wymagają kompleksowej opieki psychiatrycznej, bytowej, lekarskiej i kapłańskiej (konieczne są częste wizyty duszpasterzy). Obecna cena miesięcznego pobytu wynosi dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych, co daje w skali roku ponad trzydzieści pięć tysięcy złotych.

W każdym momencie dnia i nocy Dom jest otwarty, a jego mieszkańcy mogą opuszczać budynek kiedy mają na to ochotę pod warunkiem powiadomienia o fakcie opuszczenia domu na czas powyżej jednego dnia personelu. Mieszkańcy to zarówno kobiety, jak i mężczyźni o średniej wieku powyżej 78 lat.

Od 2005 roku w ramach Domu funkcjonuje Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych „Przystań na Parkowej”, które zbiera środki na rehabilitację chorych i specjalistyczny sprzęt medyczny.

Kontakt

Adres firmy:

Parkowa 1, 34-100 Wadowice

Telefon:

Opinie, oceny i komentarze

Poziom obsługi klienta
Jakość usługi / produktu
Cena usługi / produktu
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields